Ana Sayfa
Öğrenci
Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

 Sıkça Sorulan Sorular

   + Meslek Yüksekokullarının amacı nedir?
 -  Meslek Yüksekokulları; ön lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır.
 + Meslek Yüksekokulları nasıl yönetilir?
 -  Yüksekokulların organları, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’dur. Yüksekokul Müdürü Rektör tarafından atanır. Müdürün, okulda görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı en çok iki yardımcısı bulunur.

 Kredi ve Burslar

 + Öğrenim masraflarımı karşılamak için kredi ve burslara nasıl başvuru yapabilirim?
 -  Kredi başvurusu ÖSYM tercih formu ile yapılmaktadır. Kredi için daha sonra başvuru yapmak isterseniz, Temmuz ayinin son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapabilirsiniz. Bu konudaki güncel bilgi ve tarihler için www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Başbakanlık bursu için başvuru formlarını Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Başkanlıklarından temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için http://sydtf.basbakanlik.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen krediler için alınan formlar, öğrenci isleri bürosuna onaylatılıp, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerine; Başbakanlık Bursu için alınan formlar da ayni şekilde onaylat ilip Başbakanlık adresine posta yoluyla gönderilir.
Üniversitemiz bu organizasyonlara sadece destek sağlamaktadır.


Sağlık Hizmetleri
+ Sakarya Üniversitesi sağlık kurumu olan Mediko-Sosyal Hizmetleri’nden nasıl faydalanabilirim?
 -  Umarız buna ihtiyaç duymazsınız. Bununla birlikte kendinizin ve ailenizin SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olmadığını belgelediğinizde; ilaç bedellerinin sadece ’unu ödemek kaydıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun için üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iki fotoğraf ile başvurmanız yeterlidir.


Danışmanlık
 Öğretim ile ilgili soru(n)larımı kime iletilebilirim?
 -  Yüksekokulumuza kayıt yaptıran her öğrenciye bir danışman atanır. Bununla birlikte Birinci Sınıfa kaydolan öğrencilerin danışmanı her bir programın Program Başkanı’dır. Örneğin Otomotive Programına kayıtlı bir öğrencinin danışmanı Otomotiv Program Başkanıdır.
 + Danışman hangi konularda bana yardımcı olacak?
 -  Danışman, öğrenim süresi boyunca sizi izler, yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrenciler, danışmanlarının görüsünü alarak her dönemin başında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Program başkanı, gerektiğinde öğretim elemanlarından, danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir.
Öğretim Süresi
 Öğretimin süresi ne kadardır?
 -  Meslek Yüksekokullarının öğrenim süresi iki yıldır. Her yıl iki dönemi kapsamakta olup, güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi 14’er haftadır.

 + Derslere devam mecburiyetim var mı?
 -  Teorik derslere %70, laboratuvar gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunluluğunuz bulunmaktadır. Bunu sağlayamadığınız takdirde, yarıyıl sonu sınavına giremezsiniz.

Değerlendirme ve Başarı Notu
 
+ Derslerde değerlendirmeye konu olan çalışmalar ve sınavlar nelerdir?
 -  Dönem içerisinde öğrenciler bir dersten beş farklı çalışma ve sınava tabi tutulurlar. 

Bunlar:
a)      İki adet Kısa Sınav (Quiz):Bir dönem içerisinde iki adet “quiz” olarak adlandırılan kısa sınava tabi tutulacaksınız. Quiz sınavlarında, öğretim elemani sınavın ne zaman yapılacağını belirtmeyebilir. Dolaysı ile her derse gelmeden önce, önceki haftalarda edindiğiniz bilgileri tazelemeniz; quiz sınavlarında başarılı olmanızı sağlayacaktır.
 b)      Dönem Ödevi: İleride bahsedileceği üzere, her derste, dersle ilgili olarak, konusu öğretim elemanı tarafından belirlenen bir dönem ödevi hazırlayacaksınız.
c)       Yıl içi Sınavı (Vize): Öğretim elemanı tarafından belirtilen tarihte, vize sınavına gireceksiniz.
İki adet kısa sınav, dönem ödevi ve vize sınavı sizin, yıl içi notunuzun esasini oluşturmaktadır.

 d)      Yarıyıl Sonu Sınavı (Final):Her dönemin sonunda yüksekokul tarafından ilan edilen tarihlerde yarıyıl sonu (final) sınavına gireceksiniz.
+ Sınavların yapılma şekli nasıldır?
 -  Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak programlardan gelecek öneri üzerine ilgili kurullar sınavın sözlü, sözlü-yazılı veya uygulamalı yapılmasına da karar verebilir.
+ Vize ve final sınavlarına mazeretim sebebiyle giremezsem ne yapabilirim?
 -  Tabii afet, 1 ve 2 nci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası mazeret olarak kabul edilmektedir. (Bu mazeretler ve mazeretler ile ilgili aşağıda takip eden açıklamalar, kayıt yenilemede de geçerlidir.)

+ Sağlık sorunları ile ilgili mazeretimin geçerli olması için ne yapmam gerekir?
 -  Sağlık mazeretinin kabulü için, Sağlık Kurulu’nun raporu gereklidir.

+ Mazeretlerde, Sağlık Kurulu dışındaki raporlar kabul edilmez mi?
 -  Sağlık Kurulu raporunuz yoksa önünüzde iki seçenek bulunmaktadır:
• Sağlık Kurulu raporu dışındaki sağlık raporunun Sakarya Üniversitesi sağlık kurumu olan Mediko – Sosyal tarafınca verilmesi veya
• Diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Sakarya Üniversitesi sağlık kurumu olan Mediko – Sosyal tarafınca tasdik edilmesi
Yukarıdaki mazeretlerden birine sahipseniz ve bunları kanıtlıyorsanız size bir mazeret sınavı  uygulanacaktır. Bu sınav hakkinizi yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yarıyıl sonu mazeret sınavlarında kullanabilirsiniz.
 + Bir dersten başarı notum nasıl hesaplanıyor?
 -  Öğrencinin bir dersten basarisinin değerlendirilmesine esas olan notlar “Yıl içi” ve “Final” olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Yıl içi notu da “2 quiz, ödev ve vizeden” alınan notların hesaplanması ile ortaya çıkar. Dönem başında dersin öğretim elemanı öncelikle 2 quiz, ödev ve vizenin öğrencinin yıl içi notuna etkisini yüzde olarak hesaplar. Daha sonra “yıl içi notu” ve “final notunun” mutlak başarı notuna katkısını belirler. + Mutlak başarı notu noktasında dersten otomatik olarak başarısız olmayı gerektirecek bir alt sınır var mı?
 -  Mutlak başarı notunuz 40'in altında ise, yönetmeliklerimiz gereği, o dersten başarısız olursunuz. Ancak, bu durum, “mutlak basari notu” 40’in üzerinde olanların mutlaka o dersten başarılı olacağı anlamına gelmemektedir. Sadece, mutlak basari notu 40’in altında olanların değerlendirmeye dahi alınmayacağını ifade etmektedir.
Mutlak notu %40’in altında olan öğrenciler, başarı notlarına bakılmaksızın FF notu alırlar.

 + Bütün bu değerlendirmeler sonucunda genel olarak başarılı olup olmadığımı nasıl anlayabilirim?
 -  Başarı değerlendirmesinde “ağırlıklı not ortalaması” dikkate alınır. Yarıyıl sonu itibarıyla, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı, ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’in altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ağırlıklı genel not ortalamanız2.00 ve üzerinde ise (DC) ve (DD) notu aldığınız derslerden başarılı sayılırsınız.
 Sınav Sonuçlarına İtiraz+ Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?
 -  Bir dersin basari notuna itirazınızı, bu notun Internet üzerinden ilanından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı yapabilirsiniz. Dersin öğretim elemanı dersin basari notunuza katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirecek ve sonucunu program başkanlığına yazılı olarak bildirecektir.

 Kayıt Yenileme ve Silme
  + Her dönem kaydımı yenilemek zorunda mıyım?

 -  Öğrenciler normal eğitim süresi olan dört dönemin her biri için her defasında kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Uzatmalı öğrenciler de bu kurala tabidir.
+ Kayıt Yenilemede süre sınırlaması var mı?
 -  Kayıt yenileme süresi, yar iyilin başlangıcından önceki haftadır. Bu süreye mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir.+ Kayıt Yenileme Süresini mazeretim dolayışı ile kaçırırsam, kayıt yaptırabilir miyim?
 -  Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeretleri, yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilirse, öğrenciler kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. Unutmayın ki; üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemezseniz Üniversite ile ilişkiniz kesilir.

 + Kayıt Yenileme Süresini geçirirsem hangi mazeretlerim kabul edilir?
 
 -  Sınavlar için açıklanan mazeret koşulları kayıt yenileme için de geçerlidir.+ Derslerin bazılarını almama veya aldığım dersleri değiştirme hakkım var mı? -  Birinci ve ikinci yarıyıldaki bütün derslere yazılmak zorundasınız. Bununla birlikte, üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren 2 hafta içerisinde danışmanınızın onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir, ayrıca 4 hafta içerisinde kayıt yaptırdığınız bir dersten tümüyle çekilebilirsiniz.+ 2. sınıfa geçtim ancak, birinci sınıfta başarısız olduğum dersleri de almak istiyorum. Bu durumda alabileceğim toplam ders saati ile ilgili bir sınır var mı? -  Alt yarıyıllardan alabileceğiniz ders saati sayısı, kayıt yaptırılan üst yarıyıl ders saatinin 1/3’ünden çok olamaz.
 + Kaydımı Nasıl Sildirebilirim?
 -  Hiçbir öğrencimizin kaydını sildirmesini istemeyiz. Bununla birlikte kaydınızı sildirmek için; Öğrenci İsleri Bürosu'na bizzat başvurarak, kaydınızı sildirmek istediğinizi açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçenizi ve öğrenci kimlik kartınızı öğrenci islerine teslim etmelisiniz. Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz. Unutmayınız ki; üniversiteye herhangi bir nedenle borcunuz varsa kaydınızın silinmesi aşamasında ödemeleriniz denetlenir.

+ Kaydım üniversite tarafından da silinebilir mi?
 -  Kaydınız aşağıdaki Sartlarda üniversite tarafından silinir.
 -  Yönetmeliklerde öngörülen süreler ve sınav hakları sonunda okulunuzu tamamlamamış iseniz kaydınız silinir.
Ayrıca,
 -  Disiplin soruşturması sonucunda da kaydınız silinebilir.

Yatay Geçiş

 + Başka meslek yüksekokullarına geçiş yapabilir miyim?
 -  Yüksekokullar arasında geçiş “Yatay Geçiş” olarak adlandırılmaktadır. Hiçbir öğrencimizin başka okula gitmesini istemeyiz ancak, şartları yerine getirdiğiniz takdirde SAÜ içerisinde veya dışında bir meslek yüksekokuluna yatay geçiş yapabilirsiniz.

 + Yatay geçisin Sartları nelerdir?
 -  Yatay geçişler "Yükseköğretim Kurulu-Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir.
 -  Yatay geçişe ancak yüksekokulumuzdaki ilk yılınızı başarıyla tamamlamış iseniz başvurabilirsiniz.
 -  Yatay geçişlerde yüksekokullar kabul edecekleri öğrenciler için bir kontenjan belirler ve bu kontenjanının dışında öğrenci almazlar. Bu sebeple yatay geçiş yapmayı amaçlıyorsanız yüksekokulların kontenjanlarını takip etmelisiniz.
 -  Sadece eşdeğer bölümlü diğer yüksekokullara yatay geçiş yapabilirsiniz.

+ Başarı Notumu NasıÖğreneceğim?
 -  Başarı notunuzu http://www.obis.sakarya.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Okul başlangıcında size verilecek e-postanızın kullanıcı adi ve şifresi ile gireceğiniz bu adres vasıtası ile aldığınız derslere, başarı notunuza ve transkriptinize ulaşabilirsiniz.

+ Derslerde başarılıyım, başarımı kanıtlayan bir belge alacak mıyım?
 -  Üniversitemizde öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak amacıyla başarılı öğrencilerimize “Onur” ve “Yüksek Onur”Belgesi verilmektedir. Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve yarıyılın not ortalaması 3,00 – 3,50 olan öğrenciler, Onur Öğrencisi ve 3,51- 4,00 arasındaki öğrenciler, Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, müdürlükler tarafından her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencilerin basari belgeleri, müdürlükler tarafından kendilerine verilir.

 Derslerde başarılıyım, yaz okulunda üst sınıfın derslerini de alabilir miyim?
 -  Birinci yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamanız en az (CB = 2.50) ise, o yıl yaz öğretiminde açılan ikinci sınıfın derslerini istediğiniz takdirde alabilirsiniz.
 Mezun Olabilme+ Mezun olmam için de tutturmam gereken bir ortalama var mı?
 -  Mezun olabilmek için, 2 yıllık ders planındaki tüm dersleri alıp başarılı olarak (FF, DZ, GR olarak notanmış derslerinizin olmaması)2.00 ya da + yukarı genel not ortalaması elde etmeniz gerekmektedir.

+ Mezun olmak için sadece tek dersim kaldıysa sınava girebilir miyim?
 -  Bu durumda iseniz; bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkından yararlanabilirsiniz. Yalnız, tek ders sınavında başarılı olsanız bile, mezun olmak için gerekli 2.00 ortalamasına sahip olmanız gerektiğini unutmayınız.

 + Hiçbir dersten basarisiz olmamama rağmen mezun olmak için 2.00 ortalamasına ulaşamadıysam ne yapabilirim?
 -  Mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadıysanız, Öğrenci İsleri Bürosu’na, derslerinizden bir tanesinin ismini belirten dilekçe ile başvurarak güz ve bahar yarıyılı ile yaz okulunun mazeret sınav haftasının son günü bir defaya mahsus olmak üzere “tek ders sınav” hakkından yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte, tek ders sınavından en yüksek not olan AA aldığınızda bile okulu bitiremeyecek durumda iseniz, bu sınava alınmazsınız.

Diploma

+ Bitirme, Çıkış Belgesi ya da Diplomamı ne zaman alabilirim?
 -  Üniversitemizde Bitirme ya da Çıkış Belgesi değil, doğrudan diploma verilmektedir. Diplomanız, tek ders sınavı günlerini müteakip en geç 1 ay içerisinde hazırlanır. Diplomanız bizzat ya da noter tasdikli vekâletname verilmiş diğer şahıslar tarafından alınabilir. Herhangi bir nedenle üniversiteye borcunuz varsa, belgeniz, borçlarınızı ödemedikçe verilmez. 
Dikey Geçiş + Okul bitirdikten sonra dört yıllık fakültelere geçiş yapabilir miyim?
 -  Yüksekokulu bitiren öğrencilerin dört yıllık fakültelere geçişi ”Dikey geçiş” olarak adlandırılmaktadır.
 + Dikey geçişin şartları nelerdir?
 -  Açık öğretim dışındaki örgün öğretim lisans bölümlerine geçiş yapmak için, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ayin içerisinde yapılan Dikey Geçiş Sınav (DGS)’ına girip başarılı olmanız gerekmektedir.
Bu sınava, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından en çok 5 yıl önce mezun olmuş adaylar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet Sartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir. Sınav, sözel ve sayısal bölümden oluşmaktadır. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının, ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans basari puanlarının (AÖBP) ve ön lisans programına yerleştiği yıldaki ÖSS puanlarının belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

 Disiplin Suçları

+ Disiplin suçunu gerektirecek durumlar nelerdir?
 -  Disiplin suçlarından bazıları aşağıda sınıflandırılmıştır:
• Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
  Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, • Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,
• Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim Elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket etmek,
 • Dil, irk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak, • Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek, • Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek.
 + Disiplin cezaları nelerdir? 
 -  Disiplin cezaları beş çeşittir.
a) Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

 b) Kınama: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.c)Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 d)Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıİçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 e)Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumundan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Ayrıca, disiplin suçu karşılığında en hafif cezayı almış olsanız bile, transkriptinize "Disiplin suçu almıştır" notu yazılır. Bu da ileride is başvurularınızda size sıkıntılar yaşatabilir.   


Sevgili öğrencilerimize önemle hatırlatırız.. Başarılar…